وزیر خارجه عراق: سوریه بسیاری از بحرانها را پشت سر گذاشته و در برابر تروریسم ایستادگی کرده است، پیروزی با سوریه خواهد بود

وزیر خارجه عراق: سوریه بسیاری از بحرانها را پشت سر گذاشت و در برابر تروریسم ایستادگی کرده است، پیروزی با سوریه خواهد بود.