ولید المعلم : همه کشورهای منطقه و جهان از پیروزی سوریه و عراق در برابر تروریسم بهره‌مند خواهند شد