بازگشایی گذرگاه مرزی نصیب –جابر میان سوریه و اردن و آغاز عبور و مرور مسافران و خودروها

درعا -سانا

گذرگاه مرزی نصیب نصیب –جابر میان مرزهای اردن و سوریه بیش از سه سال بسته بود که امروز دوشنبه بازگشایی شد.

این گذرگاه امروز بازگشایی شده و عبور و مرور مسافران از آن آغاز شده است.

خبرنگار سانا خبر داد که تمهيدات لجستیک لازم برای بازگشایی گذرگاه مرزی نصیب بین سوریه و اردن انجام شد.

ث/غ/م خ