هلال احمر سوریه کمک های نقدی به ده ها خانواده در غوطه شرقی توزیع می کند

ریف دمشق-سانا

سازمان هلال احمر عربی سوریه توزیع کمک های نقدی به خانواده های آسیب دیده شهرک ها وروستاهای غوطه شرقی ریف دمشق در راستای دخالت مناسب به هدف تامین احتیاجات اساسی اهالی پس از پاکسازی منطقه از تررویسم ادامه می دهد

سازمان طی بیانیه گفت: ماشین های لباسشوی ومنبع ومخزن آب واجاق های گاز و ژنراتور برق وکبسول گاز به 33 خانواده محتاج در منطقه کفربطنا وشبعا وسقبا در غوطقه شرقی توزیع شده است.

سازمان هلال احمر از روز دوشنبه گذشته اجرای طرح ارائه کمک های نقدی عمومی وابسته به طرح حمایت بشرودوستانه هلال احمر عربی سوریه که توسط کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل حمایت می شد طرحی که 800 خانواده آسیب دیده در شهرک های غوطه را هدف قرار می گیرد اغاز کرده بود.

ت.م

شاهد أيضاً

تصاویری از بارش برف در شهر درباسيه شمالی حسكه