وزیر امور خارجه عراق راهی دمشق شد

دمشق – سانا

دکتر ابراهيم الاشيقر الجعفری وزیر امور خارجه عراق به درخواست ولید المعلم، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه کشورمان یک سفر رسمی سه روز به سوریه آغاز کرد.

قرار است وزیر امور خارجه عراق در این سفر با مقامات ارشد کشورمان دیدار و راهکارهای تقویت رابط دوجانبه بین سوریه و عراق بررسی کند.

وزیر امور خارجه عراق هنگام ورود به فرودگاه بین المللی دمشق مورد استقبال ولید المعلم وزیر امورخارجه کشورمان و تعدادی از مسؤولان وزارت امورخارجه و سفیر عراق در دمشق  قرار گرفت.

غیاث/م.خ/ثناء