مشارکت سفیر امارات متحده عربی در واشنگتن در یک فعالیت حامی از “رژیم صهیونیستی”

واشنگتن-سانا

در راستای روند متداوم عادی سازی روابط “رژیم اسرائیل” با رژیم های خلیج، روزنامه اسرائیلی “هاآرتص” پرده از مشارکت “یوسف العتیبه” سفیر امارات متحده عربی در واشنگتن در یک مراسم حامی از “رژیم صهیونیستی”در واشنگتن در کنار “رون درمر” سفیر “رژیم اسرائیل” که توسط آنچه موسوم به بنیاد یهودی امور امنیت ملی سازماندهی شد، برداشت.

خبرنگار سیاسی این روزنامه در واشنگتن نوشت: دو طرف علیرغم اینکه از حضور رسانه ها خبر داشتند، درکنار همدیگر بر روی یک میز در فعالیت نشستند.

روزنامه افزود: ظهور العتیبه در کنار درمر یک نشانه دیگر از بهبودی روابط میان “اسرائیل” و “کشورهای خلیج” محسوب می شود.

گفتنی است که این فعالیت توسط آنچه موسوم به بنیاد یهودی امور امنیت ملی سازماندهی شد.

 

راما