“موسسه تجارت سوریه” سه سالن جدید را در حماه افتتاح کرد

حماه-سانا

شعبه مؤسسه تجارت سوریه در حماه 3 سالن فروشی را به هدف حمایت از روند دخالت مثبت در بازارها افتتاح کرد.

“بسام سلامی” مدیر شعبه موسسه تجارت سوریه به خبرنگار سانا اظهار داشت: اسامی سالن ها “ابن رشد”، “الحریه”، و “المرابط”، دارای لباس، ابزارهای خانه ای، دستگاه های همراه، و الکترونیکی است.

سلامی یاد کرد: قیمت کالاها در سالن های مؤسسه نسبت به قیمت کالاها در بازار عادی ارزان تر محسوب می شود

گفتنی است که مؤسسه “السوریه للتجاره” در حماه اکنون دارای 114 سالن فروشی در سراسر استان است.

تمام/راما