برگزاری راهپیمایی آگاهی از تشخیص زودهنگام سرطان پستان در دمشق

دمشق-سانا

راهپیمایی آگاهی از تشخیص زودهنگام سرطان پستان از مرکز بهداشتی “زهیر حبی” به سوی میدان “السبع بحرات” توسط اداره بهداشت دمشق شروع شد.

دکتر محمد رامز اورفلی به خبرنگاران گفت: هدف از برگزاری این راهپیمایی، آگاهی بانوان از رفتن به مراکز بهداشتی برای تشخیص زودهنگام سرطان پستان است.

دکتر “شاهیناز علبی” بیان کرد: مرکز “زهیر حبی”  معاینه های پزشکی، ومعاینه اکو و ماموگرام، و جلسات آگاهی بانوان بالای 40 سال از معاینه ذاتی پستان، که اولین گام برای کشف زودهنگام سرطان پستان به شمار می رود انجام می دهد.

گفتنی است که این راهپیمایی در راستای فعالیت های کمپین محلی برای آگاهی از تشخیص زودهنگام سرطان پستان که از رایج ترین تومور ها محسوب می شود، می باشد.

تمام/راما