رژیم ترکیه و مزدورانش در پی طرح دزدی محصولات و آملاک، هزاران درخت در منطقه عفرین را نابود کرد

حلب-سانا

رژیم ترکیه و مزدورانش در پی طرح سرقت محصولات کشاورزان سوریه وتسهیل عبور مزدورانش مجددا هزاران درخت زیتون را در منطقه عفرین به قصد ایجاد جاده واصل به منطقه “سنجق اسکندرون” تا از آن به عنوان کذرگاه غیر قانونی استفاده شود از بین برد.

این اقدام تجاوزگرانه رژیم ترکیه و نیروهای آن در منطقه عفرین در راستای ادامه تجاوزات مزدوران و تروریست های وابسته به رژیم ترکیه که با کمک دستگاه جاسوسی ترکیه قبلا شهر حلب را به غارت برده بودند ودست به تخریب هزاران کارخانه و کارگاه و انبارها و ترانسفورماتور های برق و دزدی آثار و قاچاقی آن به اراضی ترکیه زده بودند، صورت می گیرد

 

 

تمام/راما