نظربایف: قزاقستان تلاش های خود را برای حل و فصل بحران در سوریه ادامه خواهد داد

آستانه-سانا

«نورسلطان نظربایف» رئیس جمهوری قزاقستان بر آمادگی کشور خود برای تداوم کمک به منظور حل مسائل بین المللی از جمله بحران در سوریه و اوکراین تاکید کرد.

امروز نظربایف طی ششمین کنگره رهبران ادیان جهانی و سنتی در آستانه توضیح داد که کشور خود در حل و فصل بحران در سوریه از طریق انجام گفتگوها برای حل  بحرانها در سوریه و اوکراین شرکت می کند.

وی افزود کشور خود برای حل مسائل متعلق به امنیت منطقه ای و جهانی هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

رئیس جمهوری قزاقستان: به نقش مؤثر روحانیون در حل و فصل منازعات بین المللی و انجام گفتگوهای سازنده اشاره کرد.

وی تمایل خود را ازای تاسیس مرکز توسعه گفتگو میان ادیان و تمدن ها ابراز کرد.

تمام/راما