اسلحه و مهمات به جا مانده از تروریست ها در ریف های حماه، سویداء و دیر الزور

اسلحه و مهمات به جا مانده از تروریست ها در ریف های حماه، سویداء و دیر الزور