مذاکرات بین سوریه و ایران به منظور بازسازی و توسعه سامانه برق در سوریه

تهران-سانا

امروز مهندس “محمد خربوطلی” وزیر برق کشورمان با تعدادی از نمایندگان شرکت های تخصصی ایرانی در زمینه صنایع برق در تهران دیدار ودر مورد پشتیبانی و توسعه سامانه برق در سوریه بحث کرد.

خربوطلی با اشاره به خسارات وارده به سامانه برق در سوریه ناشی از جنگ و حملات تروریستی متعدد وسیستماتیک، بر امکان بهره برداری از تجارب شرکت های ایرانی در زمینه  فعال سازی پروژه های انرژی تجدید پذیر به قصد تقویت روند توسعه ای در سوریه، تاکید کرد.

خربوطلی با تاکید بر اهمیت فعال سازی روابط وعملی کردن پروژه های استراتژیک دو طرف وایفای نقش موثر در ایجاد یک جهش کیفی در زمینه همکاری دوجانبه، یاد کرد که شرکت های ایرانی به دلیل حمایت خود از سوریه در مسئله مبارزه با تروریسم در مراحل بازسازی در سوریه، به ویژه در بخش برق، اولویت دارد.

خربوطلی بر ضرورت استفاده از تجریبات شرکت های ایرانی در مورد فعال سازی طرح های انرژی تجدید پذیر تاکید کرد

به نوبه خود، نمایندگان شرکت های ایرانی آمادگی خود را برای همکاری با وزارت برق وحمایت از بخش برق در سوریه، ابراز کردند.

 

ت.م/نور/راما