حضور سوریه با هیئتی به ریاست ولید المعلم در هفتاد و سومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد

دمشق – سانا

جمهوری عربی سوریه با هیئتی به ریاست ولید المعلم وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر کشورمان امروز در هفتاد و سومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت می کند.

هیات اعزامی کشورمان به اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل نیز شامل دکتر فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه و احمد عرنوس مشاور وزیر است.

قرار است ولید المعلم سخنرانی جمهوری عربی سوریه روز شنبه آینده ایراد کند.

غیاث/م.خ/ثناء