بازداشت 7 فلسطینی در کرانه باختری توسط نیروهای رژیم اشغالگر

قدس اشغالی – سانا

نیروهای رژیم اشغالگر صبح امروز ضمن یورش به مناطق مختلف در کرانه باختری 7 فلسطینی را بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی معا اعلام کرد: نیروهای رژیم اشغالگر به تعدادی از منازل در طولكرم ،نابلس وجنين در کرانه باختری یورش بردند و چهار جوان فلسطینی را بازداشت کردند.

نیروهای رژیم اشغالگر به اردوگاه شعفاط در شمال شرق قدس اشغالی یورش بردند و سه فلسطینی را بازداشت کردند.

غیاث/م.خ/ثناء