نماینده دائم سوریه در سازمان بین الملل در ژنو سفیر حسام الدین آلا طی نشست شواری حقوق بشر بر لزوم محترم شمردن اصول منشور سازمان بین الملل ودر مقدمه آن ها محترم شمردن حاکمیت ملی کشورها ویگانگی اراضی وعدم دخالت در امور داخلی آن تاکید کرد

شاهد أيضاً

امضای توافقنامه همکاری ورزشی فیمابین سوریه و روسیه

مسکو – سانا  سوریه و روسیه توافق نامه همکاری در زمینه ورزش تا سال 2024 …