سیب و هوای شگفت انگیزی روستایی ساله باعث شد كه أن را مقصد توریستی شد.

شاهد أيضاً

فیکس: ارتش روسیه از سرزمین های آزاد شده در برابر افراط گرایان اوکراینی محافظت خواهد کرد

مسکو – سانا  یفیم ویکس، معاون اول پارلمان کریمه تاکید کرد که ارتش روسیه به …