رئیس جمهور اسد دستور اعفای افراد معاف از سربازی از دریافت تایید سفر، صادر کرد

دمشق-سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد امروز دستور شماره 14 سال 2018 در مورد اعفای افراد معاف از سربازی از دریافت تایید سفر از شعبه های اداره یرمایه انسانی سرباز، صادر کرد.

حسين

شاهد أيضاً

سوریه به شبکه جهانی محافظت از حیوانات پیوست

دمشق – سانا سوریه به شبکه بین‌المللی محافظت از حیوانات که هدف آن افزایش همکاری …