سرگئی لاوروف: اکنون پس از آزادسازی مساحت های وسیعی از اراضی سوریه از تروریسم، ماموریت اصلی نابودی گروه تروریستی”جبهه النصره” است

سرگئی لاوروف: اکنون پس از آزادسازی مساحت های وسیعی از اراضی سوریه از تروریسم، ماموریت اصلی نابودی گروه تروریستی”جبهه النصره” است.

غياث/م.خ/ثنا