بازداشت 9 فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری

قدس  اشغالی -سانا 

نیروهای اشغالگر اسرائیلی بامداد امروز 9 فلسطینی را در مناطق و شهرهای مختلف کرانه باختری بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطین وفا گفت که نیروهای اشغالگر اسرائیلی 2 فلسطینی ازسلفیت و 7 دیگر از نابلس و الخلیل و جنین را بازداشت کردند.