درعا به روایت تصویر

خبر نگار سانا  ضمن گشت و گذار در خیابان های درعا جریان زندگی در این شهر را به تصویر کشید