هدف قرار دادن مواضع تروریست ها در حلب وریف آن وکشتن شماری از آن ها:

یگان های از ارتش ونیروهای مسلح شماری از تروریست ها به هلاکت رساند وچند نفر زخمی کرد وخودرو وابزار های جنایت کاری آنها را در اثر هدف قرار دادن مواضع آنها در حلب وریفش ازبین برد.
یک منبع نظامی به سانا اشاره کرد یگان های از ارتش مواضع تروریست ها را در (الزربه-الوضیحه- کفر داعل- بشنطره – خان العسل – تل قراح- الارض الملاح- الشیخ سعید ) در استان حلب هدف قرار داد و نابود کرد، وآن ها را کشت وزخمی کرد.
همچنین یگان های از ارتش تعدادی از تروریست ها به هلاکت رساند، وچند نفر از آن ها زخمی کرد وتعداد خودرو وابزارهای آن ها را در (اورم الکبری – دیر حافر – رسم حرمل- قبتان الجبل – العامریه – بستان القصر- المشهد- السکری- الراموسه – بنی زید) منهدم کرد.

شاهد أيضاً

با حضور 100 زن…افتتاح نمایشگاه صنایع دستی /پدیدآورندگان/ در حلب

حلب-سانا امروز با حضور 100 تولید کننده و صنعتگر، فعالیت نمایشگاه صنایع دستی “پدیدآورندگان” به …