محمد جواد ظریف در گفتگو با یورونیوز گفت: ما هماهنگی و ارتباط خوب  را با روسیه و دولت سوریه حفظ می کنیم، چون هدف ما در اینجا بسیار روشن است، که با افراط گرایی و تروریسم مقابله کنیم.