اهتزاز پرچم ملی بر فراز ساختمان شورای شهر “الحراک” و در میدان مرکزی “بصری الشام”در ریف درعا / تصاویر

درعا-سانا

خبرنگار سانا اعلام کرد:  واحد های از ارتش عربی سوریه وارد شهر “الحراک” شدند و پرچم ملی بر فراز ساختمان شورای این شهر به اهتزار در آوردند.

ارتش جمهوری عربی سوریه پرچم ملی بر فراز شهر “بصری الشام” به اهتزار در آورد…

حسین/راما