افتتاح جشنواره (قلعه و ودادی) درحمص

حمص -سانا

فعالیت های جشنواره «قلعه ووادی» شب گذشته با حضور جمع کثیری از فعالان فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، هنری، ورزشی و ساکنان محلی  در قلعه الحصن واقع در منطقه «وادی النضاری» در استان حمص سوریه آغاز شد

در این جشنواره که به مدت ۳ روز برگزار می شود، انواع فعالیت های فرهنگی، هنری، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی برگزار خواهد شد.

درحاشیه این جشنواره همچنین نمایشگاههای هنری و فرهنگی مختلف و بازارهایی برای فروش کالاهای محلی برگزار می شود.

وزیر گردشگری بشر یازجی و استاندر حمص طلال البرازی و استاندر لادقیه إبراهيم خضر السالم در افتتاح این جشنواره حضور داشتند.

ث/غ/م خ