آغاز انجمن سائوپائولو برای احزاب و طرف های چپ گرا در آمریکای لاتین و حوضه کارائیب با مشارکت سوریه

هاوانا-سانا

امروز، انجمن سائوپائولو برای احزاب و طرف های چپ گرا در آمریکای لاتین و حوضه کارائیب با مشارکت هیات حزب بعث عربی سوسیالیستی به ریاست دکتر «محسن بلال» عضو رهبری ملی حزب بعث- رئیس دفتر آموزش عالی، در هاوانا پایتخت کوبا آغاز شد.

«مونیکا والینتی» دبیر عمومی انجمن سائوپائولو بر لزوم هماهنگی میان احزاب و طرف های چپ گرای جهان در راستای مقابله با چالش ها و تهدیدهای متداوم امپریالیسم جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا، تاکید کرد.

به نوبت خود، دکتر بلال در یک سخنرانی تاکید کرد که “به لطف پایداری ملت و فداکاری های ارتش دلاور خود و شجاعت رهبری آن، موفق شد با جنگ هفت ساله به رهبری ایالات متحده آمریکا و حمایت بعضی از رژیم های خلیج به ویژه رژیم های سعودی و قطر و ترکیه، مقابله کند.”

در حاشیه انجمن، «خوزه رامون بالاگير» عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا- رئیس اداره روابط بین الملل با هیات حزب بعث دیدار و بر اهمیت ایستادن رهبری، حزب و ملت کوبا در کنار سوریه در مقابله با جنگ تروریستی هفت ساله علیه آن، تاکید کرد.

 

نیرمین خلیل