تاکید همایش قبایل سوریه در حسکه بر وحدت سوریه و پایبندی به اصول ملی

الحسكه – سانا

شرکت کنندگان در همایش ملی قبایل و عشایر سوریه در استان حسکه بر يكپارچگی ملی بین فرزندان این استان در نبرد حفظ زمین و ملت سوریه و پایبندی خود به اصول ملی و حاکمیت ملی سوریه بر کامل خاک مقدس آن از المالکیه در شمال تا درعا در جنوب تاکید کردند.

شرکت کنندگان در همایش که دیروز در روستای جرمز در ریف القامشلی برگزار شد، از فداکاری های ارتش عربی سوریه در راه وطن قدردانی کردند.

شرکت کنندگان نیز بر حمایت خود از رئیس جمهور دکتر بشار اسد و ارتش قهرمان عربی سوریه تاکید کردند.

غياث/م.خ/ثنا