فیفا : نتیجه تمامی آزمایش های دوپینگ قبل و در حین برگزاری جام جهانی 2018 منفی بوده است

مسکو -سانا

فیفا هرگونه تخطی از قوانین ضد دوپینگ خود توسط تیم های حاضر در جام جهانی 2018 را رد کرد.

فیفا از ژانویه 2018 با کمک کنفدراسیون های عضو خود، مجموعا 3000 تست دوپینگ انجام داده است. از این تعداد، 2761 فیفا نمونه به وسیله خود فیفا پیش از شروع جام جهانی گردآوری شد و 626 نمونه دیگر نیز در خلال برگزاری مسابقات به دست آمدند.

فیفا می گوید در خلال آزمایش ها تنها یک مورد استثنایی وجود داشت که بازیکنی برای درمان وضعیت آسیب دیدگی خود، از ماده خاصی استفاده کرد که البته تضادی با قوانین ضد دوپینگ فیفا نداشت.

 

ث/غ/ م خ