دستگیری 10 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

بامداد امروز نیروهای اشغالگر اسرائیلی ده فلسطینی طی حملاتی که به چند منطقه در باختری کرانه صورت گرفت، دستگیر کرد.

خبرگزاری فلسطینی “وفا” نوشت: نیروهای اشغالگر سه فلسطینی از شهرک حلحول واقع در شمال الخلیل پس از عملیات تفتیش خانه هایشان و تخریب محتویات آن، دستگیر کرد. و به تعدادی از خانه ها در شهرک حمله، ومورد تفتیش وبررسی قرار داد.

نیروهای اشغالگر همچنان سه جوان از شهرک های “السیله الحارثیه” و “الیامون” و “یعبد” در استان “جنین” در کرانه باختری پس از حملات به خانه هایشان بازداشت کرد.

شایان به ذکر است که یک جوان توسط نیروی های اشغالگر در شهر نابلس و سه دیگر در شهر بیتا دستگیر شدند.

در همین راستا نیروهای اشغالگر تعدادی از ایستگاه نظامی نزدیک دروازه ورودی شهرک های “سعیرگ و”بنی نعیم” و اردوگاه “الفوار” و خودروها را ایجاد وبه تفتیش وبررسی مردم پرداخت.

تمام/راما