محمود عباس: آمریکا صلاحیت اخلاقی و سیاسی برای حل مسأله فلسطین را ندارد

نواکشوت– سانا

محمود عباس رئیس فلسطین تاکید کرد: مسأله فلسطین کلید اصلی تحقق صلح و امنیت در عرصه بین المللی بوده و خواهد بود و با قدرت سیاسی و حمایت های جهانی که دارد، می تواند تمامی طرح های تجاوزکارانه را به شکست بکشاند؛ چرا که مساله فلسطین آرمانی بحق است و همین مساله باعث همبستگی تمامی آزادگان جهان شده است.

به نقل از خبرگزاری فلسطینی /معا/ ، ریاض مالکی وزیر خارجه فلسطین با حضور در در سی و یکمین اجلاس سران اتحادیه آفریقا به نیابت از محمود عباس رئیس فلسطین گفت:

دولت آمریکا تصمیم به حرکت خارج از اجماع بین المللی در عرصه حل مسأله فلسطین گرفته است و با تصمیم خود درباره قدس نشان داد که احترامی برای مبارزات و حقوق ملت هایی که در راه دستیابی به استقلال، آزادی و حقوق شان مبارزه می کنند، قائل نیست و از همین رو، از لحاظ اخلاقی و سیاسی شایستگی ارائه هیچ گونه راه حل یا طرحی بر اساس حذف یا تقسیم کردن حقوق فلسطینیان در قبال مشروعیت بخشی به اشغالگراسرائیلی را ندارد.

غیاث/م.خ/ثناء