ادامه پیشروی واحدهای ارتش در ریف شرقی درعا/هلاکت تعداد زیادی از تروریست ها

 درعا – سانا

واحد های از ارتش عربی سوریه در ادامه عملیات خود علیه تروریسم ضربات سهمگینی به مخفیگاه های گروه های تروریستی در منطقه اللجاه واقع در حدود اداری استان های درعا و السویداء وارد کردند.

خبرنگار سانا اعلام کرد: واحدهای ارتش طی چند ساعت گذشته با تروریست ها در محور روستاهای الشومره، ، المدوره و العلالی در منطقه اللجاه در ریف شرقی درعا درگیر شدند.

خبرنگار افزود: واحدهای ارتش با از پا در آوردن تعداد زیادی از تروریست ها و از بین بردن مهمات آنان پیشروی جدیدی در این محور را محقق کرده اند.

وی تاکید کرد: درپی ضربات سهمگینی ارتش به استحکامات و مواضع تروریست ها، گروه های تروریستی دچار حالتی از فروپاشی شده اند.

واحد هایی از ارتش دیروز نیز بر روستای دیر داما و مزرعه البستان واقع در مرکز اللجاه در دورترین نقطه ریف شمالی غربی استان السویداء تسلط یافتند.

غیاث/م.خ/ثناء