انتقاد وزیر خارجه لبنان از مواضع کشورهایی که لبنان را به دنبال تشویق آوارگان سوری برای بازگشت به کشورشان تهدید کردند

بیروت – سانا

وزیر خارجه لبنان از موضع برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی انتقاد کرد که لبنان را به دنبال تشویق آوارگان سوری برای بازگشت به کشورشان به قطع کردن کمک‌ها تهدید می‌کنند.

جبران باسیل، وزیر خارجه لبنان گفت: سراسر دنیا به منظور بازسازی سوریه کانال‌های خود را به سوی این کشور گشوده‌اند، این درحالی است که لبنان به متوقف شدن کمک‌ها تهدید شده است، در حالی که هر دو کشور به یکدیگر نیاز دارند.

وزیر خارجه لبنان افزود: امکان ندارد کشورها را به ضرر صنعتگران خود راضی کنیم و اولویت رضایت اقتصاد کشور ما است.

وزارت خارجه لبنان در بیانیه اخیر خود اعلام کرده بود، محتوای بیانیه کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل درخصوص بازگشت آوارگان سوری نه تنها حتی موجب ترغیب نمونه کوچکی از بازگشت داوطلبانه امنی که با همه اصول انسانی و عرف بین‌المللی همخوانی دارد، نمی‌شود بلکه آوارگان را به دلیل وضعیت ناامنی که در این بیانیه آمده، از بازگشت می‌ترساند.

غیاث/م.خ/ثناء