ظریف: دراجلاس شانگهای برعملیاتی شدن تعهدات برجامی تاکید شد

تهران – سانا

وزیر امور خارجه ایران گفت: استفاده ایران از مزایای اقتصادی برجام و عملیاتی شدن تعهدات روسیه و چین و همچنین کشورهای اروپایی امضا کننده این توافق بین المللی دراجلاس شانگهای مورد تاکید قرار گرفت.

محمد جواد ظریف به خبرگزاری ایرنا گفت: در دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با روسای جمهوری روسیه و چین در مورد نحوه ادامه همکاری ها با توجه به خروج آمریکا از برجام و نحوه حمایت از آن و وظایفی که همه طرف ها به عهده دارند، صحبت شد.

غیاث/م.خ/ثناء