120 هزار بلیت اضافی فیفا تنها در چند ساعت فروش رفت

زوریخ – سانا

فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) از فروش 120 هزار بلیت جام جهانی فوتبال ظرف تنها چند ساعت پس از باز شدن پایگاه اینترنتی فروش بلیت خبر داد.

از آغاز فروش بلیت های جام جهانی فوتبال بیش از دو میلیون و 500 هزار بلیت به فروش رسیده است.

همچنین آن دسته از افرادی که قبلا بلیت تهیه کرده اند از طریق سایت فیفا قادر خواهند بود بلیت خود را به فرد دیگری منتقل کنند یا از طریق وب سایت فیفا آن را بفروش برسانند.

غیاث/م.خ/ثناء