امروز در تاریخ 12 مه 1949: اعلام استقلال مغولستان

دمشق – سانا

امروز در تاریخ:

1949- اعلام استقلال مغولستان.

1939 – وقوع نبرد خالخین گل بین اتحاد جماهیر شوروی و ژاپن.

عید ها و مناسبت ها:

روز جهانی پرستاران

غیاث/ثناء/م.خ