حملات موشکی تروریست ها به چند محله در شهر درعا 

درعا-سانا

گروهک های تروریستی حاضر در منطقه درعا البلدمنازل شهروندان در محلات درعا البلد را موشکباران کردند و در نتیجه آسیب های مادی زیادی در منازل و زیرساخت ها وارد شد.

خبرنگار سانا در درعا اعلام کرد: گروهک های تروریستی حاضر در درعا البلد و آردوگاه نازحین با چند بمب موشکی محله درعا المحطه و ضاحیه را هدف قرار دادند.

خبرنگار افزود: این حملات منجر به زخمی شدن یک زن و ورود آسیب های مادی در تعدادی از خانه ها، شد.

خبرنگار اشاره کرد: یگان های ارتش در پاسخ به این حملات، ضربات متمرکز و دقیق بر مخفیگاه های تروریست ها در محله آردوگاه نازحین و درعا البلد را وارد کردند و تلفات زیادی در مهمات و صفوف شان را به جای گذاشتند.

خبرنگار در ادامه گفت: یگان های ارتش با گروهک های تروریستی حاضر در محلات درعا البلد و آردوگاه نازحین و طریق السد درگیر شدند و تعدادی از تروریست ها را کشته و زخمی کردند.

 

نیرمین خلیل