امروز در تاریخ.. 7 می 2012:  ولادیمیر پوتین به عنوان رییس جمهور روسیه سوگند خورد

دمشق – سانا

امروز در تاریخ:

2012-  ولادیمیر پوتین به عنوان رییس جمهور روسیه سوگند خورد.