حضور محققان سوری در کنفرانس پل تمدن ها در مجارستان

بوداپست  – سانا

دیروز کنفرانس پل تمدن ها /خاور نزدیک و اروپا / با حضور محققان سوری از اداره عمومی موزه ها و آثار باستانی سوریه  در بوداپست پایتخت مجارستان  به کار خود پایان داد.

 دکتر محمود حمود مدیر اداره عمومی موزه ها و آثار باستانی کشورمان با حضور در این کنفرانس تاکید کرد: حملات تروریستی به سایت های باستانی سوریه نه تنها بر میراث فرهنگی کشورمان بلکه بر کل تمدن جهانی تاثیر گذاشت زیرا که سوریه مهد تمدن ها است.

غیاث/ثناء/م.خ