رئیس پارلمان سوریه به سفیر جمهوری دموکراتیک خلق کره: روابط در زمینه های مختلف بین سوریه و کره پیشرفت می کند

دمشق – سانا

دیروز حموده صباغ رئیس پارلمان کشورمان در در دیدار با سفیر جمهوری دموکراتیک خلق کره در دمشق بر اهمیت تقویت و توسعه روابط پارلمانی بین سوریه و جمهوری دموکراتیک خلق کره تاکید و به ریشه دار بودن روابط بین دو کشور و دو ملت دوست اشاره کرد.

رئیس پارلمان سوریه در این دیدار گفت: سوریه از رهبری و ملت و دولت جمهوری دموکراتیک خلق کره در برابر نیروهای امپریالیسم و متحدان آن حمایت می کند.

حموده صباغ تاکید کرد: ملت سوریه همیشه در کنار ملت کشور دوست جمهوری دموکراتیک خلق کره می استد زیرا که حق با ملت کره است.

رئیس پارلمان سوریه نیز نسبت به ادامه روند پیشرفت روابط در زمینه های مختلف بین سوریه و کره ابراز اطمینان کرد.

سفیر جمهوری دموکراتیک خلق کره در دمشق نیز بر ادامه حمایت ملت و دولت و رهبری کشورش از سوریه تاکید کرد.

غیاث/ثناء/م.خ