رئیس جمهور دکتر بشار اسد استوارنامه سفیر جدید پاکستان در سوریه را پذیرفت

دمشق – سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد استوارنامه راشد كمال، سفیر جدید جمهوری اسلامی پاکستان در جمهوری عربی سوریه را پذیرفت.

رئیس جمهور با سفیر جدید پاکستان در سوریه گفتگو و برای وی در انجام ماموریت هایش آرزوی موفقیت کرد.

ولید المعلم وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر کشورمان و منصورعزام وزیر امور ریاست جمهوری نیز در این مراسم حضور داشتند.

غیاث