رئیس جمهور دکتر بشار اسد تماس تلفنی از رئیس جمهور ایران حسن روحانی دریافت کرد

دمشق – سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد تماس تلفنی از رئیس جمهور ایران حسن روحانی دریافت کرد.

رئیس جمهور ایران حسن روحانی در این تماس تجاوز آمریکا، انگلستان و فرانسه به سوریه را محکوم و بر ادامه ایستادگی ایران در کنار سوریه و ملت آن تاکید کرد.

رئیس جمهور ایران نیز ابراز اطمینان کرد که این تجاوز عزم ملت سوریه را برای جنگ علیه تروریسم سست نخواهد کرد.

به نوبه خود رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد با تشریح جزئیات این تجاوز و نحوه مقابله با آن تاکید کرد: تجاوز به سوریه در نتیجه این است که قدرتهای استعماری غرب که حامی تروریسم هستند فهمیدند که کنترل اوضاع و اعتبار بین مردم خود و جهانیان را از دست داده اند، این تجاوز بعد از شکست تروریست‌ها در تحقق اهداف کشورهایی است که خودشان را وارد جنگ سوریه کردند ،صورت می گیرد.

رئیس جمهور دکتر بشار اسد تاکید کرد: این تجاوز، تنها عزم و اراده ملت و کشور سوریه را برای ادامه به مبارزه با تروریسم و از بین بردن تروریسم در هر وجب از خاک وطن بیشتر می‌کند.

غیاث/ثناء/م.خ