امروز در تاریخ 13 آوریل 1635 : مقامات عثمانی شاهزاده فخرالدین دوم در آستانه را اعدام کردند

دمشق – سانا

1635 – مقامات عثمانی شاهزاده فخرالدین دوم در آستانه را اعدام کردند

1941 – امضای قرارداد بی طرفی بین اتحاد جماهیر شوروی و ژاپن در مسکو.

در همین روز به دنیا آمد:

1732 – فريديريک نورث  نخست وزیر انگلستان.

در همین روز درگذشت:

2015 – گونتر گراس..نویسنده آلمان.