امروز در تاریخ: 7 آوریل 1947 تاسیس حزب بعث عربی سوسیالیستی

دمشق – سانا

امروز در تاریخ:

1947 تاسیس حزب بعث عربی سوسیالیستی.

1939  حمله ایتالیا به آلبانی در ابتدای جنگ جهانی دوم.

1948  تاسیس سازمان بهداشت جهانی.

1953  انتخاب داگ هامرشولد به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد.

1956  اعلام استقلال مراکش از اسپانیا.

در همین روز به دنیا آمد:

1889 گابریلا میسترال  شاعر شیلیایی.

در همین روز درگذشت:

1498  پادشاه چارلز هشتم، پادشاه فرانسه

عید ها و مناسبت ها:

روز جهانی بهداشت

غیاث/ثناء/م.خ