عــاجــل  خبرنگار سانا: مجروحیت تعدادی از غیرنظامیان بر اثر انفجار یک مین زمینی از بقایای تروریست ها در حومه شهر معان  واقع در حومه شمالی  حماه

امروز در تاریخ 1 آوریل 1979 : سيد امام خمينی ایران را به عنوان جمهوری اسلامی اعلام کرد

دمشق – سانا

امروز در تاریخ:

1918 –  تأسیس نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا.

1979 – سيد امام خمينی ایران پس از همه پرسی را به عنوان جمهوری اسلامی اعلام کرد.

2002 – نیروهای اشغالگر مرتکب یک قتل عام در شهر جنین شدند.

غیاث/ثناء/م.خ