شلیک موشک بالستیک ارتش یمن به مرکز نيروهای اماراتی

صنعاء – سانا

نیروهای ارتش یمن دیروز مرکز نیروهای اماراتی و پدافند هوایی این نیروها در استان مارب را هدف قرار دادند.

به نقل از خبرگزاری یمنی سبا، یک منبع نظامی توضیح داد: عملیات ضد ساختمان نیروهای امارات در مأرب با استفاده از پهباد و موشک های بالستیک صورت گرفته است.

در این عملیات همچنین سامانه دفاع هوایی متجاوزان هدف یگان موشکی ارتش یمن قرار گرفت.

در همین راستا، یک منبع نظامی از کشته شدن 18 مزدور متعلق به نیروهای متجاوز در منطقه المخدره در صرواح در مأرب خبر داد.

غیاث/ثناء