زاخارووا شرکای غربی را به افتخار پیروزی در عراق، لیبی و افغانستان دعوت کرد

مسکو-سانا

ماریا زاخارووا به شرکای غربی دستاوردهای خود در عراق، لیبی و افغانستان را یادآوری کرد.

ماریا زاخارووا در صفحه شخصی فیسبوک خود نوشت: کشورهای غربی در روزهای اخیر اعلام کرده بودند که این روسیه نبوده که داعش را شکست داده بلکه آنها و ائتلاف آنها بوده که داعش را در سوریه شکست داده است. اخیرا وزیر امور خارجه فرانسه، ژان-ایو لو دریان نیز گفته بود که روسیه پیروزی بر داعش را تصاحب کرده.

وی در ادامه این پیام فیسبوکی خود نوشت: عالیجنابان دیگر بس است. موفقیت های شما در عراق، لیبی و افغانستان مشهود است. بیایید به آنها افتخار کنید!

 

ثناء/غیاث/ م خ