رئیس جمهور دکتر بشار اسد: ایجاد خلل در ملی گرایی بدین معنی که ایجاد خلل در خط دفاع اول جامعه مان جهت مقابله با هر تلاش برای تهاجم فرهنگی یا فکری است- ویدیو

دمشق- سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد تاکید کرد که ” ایجاد خلل در ملی گرایی بدین معنی که ایجاد خلل در خط دفاع اول جامعه مان جهت مقابله با هر تلاش برای تهاجم فرهنگی یا فکری است.”

رئیس جمهور دکتر بشار اسد در دیدار با شرکت کنندگان در گردهمایی عربی برای مقابله با ائتلاف آمریکایی صهیونیستی ارتجاعی و حمایت از مقاومت مردم فلسطین که در دمشق با مشارکت گروهی از فعالیت ها ملی عربی برگزار می شود، افزود: “عربیسم یک مفهوم جامع فرهنگی برای همه نژادها، ادیان و فرقه ها است.”

رئیس جمهور دکتر بشار اسد تاکید کرد: مقابله با مشکلاتی که در راه امت عرب ها قرار دارد و بازگرداندن درخشش و فروغ فکر قومیت نیازمند تلاش های مشترک است و لذا باید همه باهم کار کنیم تا تا اینکه برخی مفاهیمی که امت عربی هدف قرار داد را روشن کنیم از جمله این مفاهیم تلاش های برای ایجاد خللی در رابطه عرب گرایی و اسلام و قرار دادن قومیت عربی در حال مقابله با قومیت های دیگر است.

رئیس جمهور دکتر بشار اسد توضیح داد: عرب گرایی و قومیت عربی عبارت است از تمدن فرهنگی و انسانی جامع و از تمامی آنهایی که در این منطقه هستند سرچشمه گرفته، پس وابسته به یک دین و یا نژادی فی ذاته نیست بلکه اساس و مبنای آن زبان و جغرافیا و تاریخ و منافع مشترک است.

رئیس جمهور دکتر بشار اسد تاکید کردند: ضروری است که بدانیم اینکه هیچ تعارضی میان عرب گرایی و اسلام گرایی وجود ندارد بلکه هر دو به سمت دیگری می رود و همدیگر را تقویت می کنند.

رئیس جمهور دکتر بشار اسد خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین اموری که به وسیله آن می توان با تهاجم فرهنگی و فکری که امت عربی دچار آن گردیده، مقابله کرد اهمیت دادن و توجه  به زبان عربی است زبانی که نشان دهنده ای فرهنگ و عرب گرایی است، حال که از دست دادن زبان یعنی از دست دادن ارتباط و دوری از فرهنگ انسان به حساب می آید.

رئیس جمهور دکتر بشار اسد توضیح داد: هدف اساسی از جنگ علیه سوریه طی هفت سال گذشته این است که سوریه و منطقه به چند قرن گذشته برگردانند و همچنین تبدیل جامعه های عربی به جوامع متخاصم است.

رئیس جمهور دکتر بشار اسد تاکید کرد: علیرغم نابودی های که این جنگ برجا گذاشته اما نتوانسته ایمان و عقیده پیروزی علیه تروریسم و ابزار های داخلی و خارجی آن نزد ملت سوریه را از بین ببرد و این امر از طریق فداکاری های ارتش سوریه و حمایت مردم سوریه از این ارتش صورت گرفته است.

سپس یک گفتگوی درمورد آخرین تحولات سیاسی و میدانی و پرونده بازسازی سوریه به علاوه وضعیت عرصه عربی و چشم انداز های تقویت و فعالسازی عمل مشترک و نقش مفکران و قومیت گرایان عرب در نشر و تقویت آگاهی مردمی در مقابله با تلاش های تهاجم فرهنگی سخن به میان رفت.

این گفتگو نیز به اهمیت کار بر روی دانشگاه ها و نسل جوانان در جهان عرب پرداخته است و بر اهمیت دارا بودن سازوکار های واضح و طراحی های عملی جهت اجرای این کار تاکید شد.

گفتگو ها نیز بر اهمیت پیروزی  سوریه در جنگ خود علیه تروریسم و حامیان آن تاکید کرد و اینکه این پیروزی سوریه یک پیروزی عربی به حساب می آید.

گفتگوها نیز تاکید کرد: آنچه رئیس جمهور دکتر بشار اسد در مورد قومیت و کار قومیتی مطرح کرده می توان پایه باشد و شرکت کنندگان می توانند به این پایه به عنوان فرمول واضح و آشکاراعتماد و به کشور خود منتقل کنند.

برخی گفتگو ها نیز  بر ضرورت اعتماد سازی به پیروزی سوریه به منظور بازگرداندن درخشش و فروغ به قومیت و عرب گرایی تاکید کردند و این امر از طریق تمرکز به ملت های عربی علیرغم مواضع برخی دولت های عربی که علیه سوریه جنگیدند، صورت می گیرد.

نیرمین-ایهم

 

شاهد أيضاً

به دستور رئیس جمهور بشار اسد.. وزیر امور ریاست جمهوری شهادت سرلشگر سلیمانی و شماری از رفقای مقاوم وی را تسلیت گفت

دمشق – سانا منصور عزام وزیر امور ریاست جمهوری به دستور رئیس جمهور  بشار اسد …