مهندس هلال الهلال معاون دبیر کل حزب بعث: اهمیت توسعه صنایع دستی

دمشق – سانا

مهندس هلال الهلال معاون دبیر کل حزب بعث عربی سوسیالیستی دیروز با رئیس و اعضای دفتر اجرایی اتحادیه عمومی صنایع دستی دیدار و گفتگو کرد.

مهندس هلال الهلال در جریان این دیدار بر اهمیت نقش اتحادیه صنایع دستی در ایجاد فرصت های شغلی تاکید کرد.

معاون دبیر کل حزب بعث نیز بر ضرورت سرعت بخشیدن به تاسیسات صنعتی و توسعه آن تاکید کرد.

به نوبه خود رئیس اتحادیه صنایع دستی اشاره کرد: صنایع دستی که یکی از جلوه های مهم میراث فرهنگی سوریه است که نقشی مهم در حفظ هویت کشورمان داشته است.

غیاث/م.خ/ثناء