بازگشت 374 واحد صنعتی در شهرک الشیخ نجار به چرخه تولید

حلب – سانا

پس از از بین بردن تروریسم در شهرک صنعتی الشيخ نجار، واحد های صنعتی این شهرک با حمایت دولت و مقامات ذی ربط این شهر به چرخه تولید باز می گردد.

مهندس حازم عجان مدیر کل شهرک صنعتی الشیخ نجار با اشاره به تخریب و چپاول شهر صنعتی توسط تروریست ها توضیح داد: جنایات تروریست ها عزم صنعتگران حلب را برای ادامه تولید  سست نخواهد کرد.

وی افزود: در حال بررسی ایجاد پروژه تولید برق خورشیدی قادر قادر به تامین برق واحدهای صنعتی هستیم.

شایان به ذکر است که شهر صنعتی الشيخ نجار شریان اقتصادی حلب به شمار می‌آمد.

غیاث/م.خ/ثناء