ارتش عربی سوریه پایان مرحله اول عملیات خود در بادیه را اعلام کرد (گزارش تصویری)

دمشق-سانا 

یگان های ارتش عربی سوریه با همکاری متحدان  پایان مرحله اول عملیات نظامی خود در بادیه را اعلام کرد (گزارش تصویری)

 

 

ثناء 

غیاث/م.خ