مدیر موزه ملی چک: اختصاص 1.5 میلیون یورو برای کمک به مرمت آثار باستانی سوریه

براگ – سانا

میخائیل لوكيش مدیر موزه ملی چک با اشاره به به قدمت و اهمیت آثار باستانی و فرهنگی سوریه تاکید کرد: سوریه مهد تمدن است.

مدیر موزه ملی چک افزود: موزه ملی چک برای حفظ و مرمت آثار باستانی کشورمان به اداره اثار باستانی و موزه های سوریه  کمک می کند.

گروه های تروریستی تکفیری طی سال های بحران گنجینه های تاریخی و ملی کشورمان را تخریب کردند.

میخائیل لوكيش در مصاحبه با تلویزیون چک دیشب گفت: آثار سوریه متعلق به کل بشریت است و تخریب این آثار ضایعه برای بشریت خواهد بود.

وی اشاره کرد: مرمت و بازسازی آثار شهر های پالمیرا و حلب در اولویت همکاری موزه ملی براگ و اداره آثار باستانی و موزه ها سوریه قرار دارد.

مدیر موزه ملی چک:  دولت چک در چارچوب برنامه کمک های توسعه ای و دوستانه ای 40 میلیون  کرونای چک (معادل حدود  1.5 میلیون یورو) را برای مرمت و بازسازی آثار باستانی سوریه  اختصاص داد.

غیاث/م.خ